Arbetsmiljöfrågorna är avgörande för Socialdemokraterna

Arbetsmiljöfrågorna är avgörande för Socialdemokraterna i Värnamo Kommun

 

Kommunens personal är en av kommunens allra viktigaste resurser och en oersättlig förutsättning för att kunna bedriva sin verksamhet. Arbetarna är viktiga och avgörande för att kommunen ska kunna fullfölja sina laggrundade uppdrag!

Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar en tryggare, effektivare och smartare kommun.

Vi vill att kommunen som arbetsgivare använder alla verktyg som finns i verktygslådan för att stärka och trygga arbetsmiljön för de anställda. Vi tror på det förebyggande arbetet, liksom tillsynsarbete, som förhindrar små problem från att bli stora.

Det är viktigt för Socialdemokraterna att kommunen kontinuerligt arbetar med den fysiska och psykosociala arbetsmiljö genom ett förstärkt arbetsmiljöarbete som också betonar det förebyggande arbetet och tillsynsarbete.

De fackliga parterna ser vi som en tillgång i kommunens arbetsmiljöarbete och som viktiga samarbetspartner – därför vill vi att skyddsombudens roll uppvärderas och förstärks.

Värnamo kommun behöver växla upp och ta tag i de arbetsmiljöproblemen som finns inom de olika förvaltningarna. Kommunen behöver arbeta koncernövergripande, strategiskt, förebyggande och långsiktigt.

Socialdemokraterna kommer att fortsätta att driva de här frågorna oavbrutet – särskilt inriktat på vissa av kommunens förvaltningar.

Vårt mål är att Värnamo kommun ska vara regionens mest attraktiva arbetsgivare med trygga anställningar och villkor, moderna arbetstider, hållbart och förebyggande arbetsmiljöarbete samt rimliga och jämställda löner som följer löneutvecklingen.

facebook Twitter Email