Kommunen

Skola

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan.

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Sverige ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola.     Socialdemokraterna vill: anställa mer personal och fler lärare stoppa vinstjakten och förbjuda religiösa friskolor anställa fler specialpedagoger och…

Läs mer

Kalle Poricanin

Läs mer

Trygga barn

Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit initiativ till att FN:s barnkonvention nu blir svensk lag.

Socialdemokraterna vill: ge barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar rätt att vara heltid i förskolan införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, vård utan väntan för barn och unga som mår dåligt, snabbt stöd i mobilen, och rätt stöd vid självmordstankar.                       …

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar nytt HBTQ+-program

Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hat mot HBTQ-personer. Idag presenterar vi vårt nya HBTQ+-program. I vårt starka samhälle accepterar vi inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning – varken på arbetsplatsen, på…

Läs mer

Medlemsmöte Värnamo S-förening

Medlemsmöte på söndag

Medlemsmöte i Värnamo S-förening Söndag 5/8 kl. 15.00 Plats: Rosen, Växjövägen 2 F, Värnamo Väl mött!

Läs mer

Susanne Andersson

Läs mer

Slåttalördag i Värnamo

Här var vi på plats. Många kom förbi i solskenet och flera nya medlemmar värvades. En allt som allt bra lördag på stan.  

Läs mer

Ett tryggare Sverige

Socialdemokraterna vill ha ett samhälle där omsorgen om individen är i fokus. Ett samhälle där alla behövs och alla kan vara delaktiga. Oavsett om man är gammal och/eller har en funktionsnedsättning ska man kunna vara fullt delaktig i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett…

Läs mer

Mikael Andersson

En trygg omsorg där individen är i fokus

Läs mer

En trygg förskola

Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn. Socialdemokraterna vill: fortsätta minska barngrupperna och införa ett maxtak för barngruppernas storlek utbilda och anställa fler förskollärare och barnskötare förbättra löner och arbetsvillkor för…

Läs mer
facebook Twitter Email