Kommunen

Ett tryggare Sverige

Socialdemokraterna vill ha ett samhälle där omsorgen om individen är i fokus. Ett samhälle där alla behövs och alla kan vara delaktiga. Oavsett om man är gammal och/eller har en funktionsnedsättning ska man kunna vara fullt delaktig i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett…

Läs mer

Mikael Andersson

En trygg omsorg där individen är i fokus

Läs mer

En trygg förskola

Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn. Socialdemokraterna vill: fortsätta minska barngrupperna och införa ett maxtak för barngruppernas storlek utbilda och anställa fler förskollärare och barnskötare förbättra löner och arbetsvillkor för…

Läs mer

Britt-Marie Sellén Nilsson

Läs mer

Nya utbildningar

NYA UTBILDNINGAR FÖR ATT MÖTA BRISTYRKEN Bristen på personal hotar den regionala utvecklingen. För Socialdemokraterna i Jönköpings län har rätt kompetens på rätt arbetsplats högsta prioritet. Här är fem satsningar på utbildning för att bättre matcha arbetsmarknaden. 1. Ny YH-utbildning för undersköterskor i Jönköpings län 2. Fler utbildningsplatser och mer forskningspengar till Jönköping University 3….

Läs mer

Socialdemokraternas miljöpolitik

Socialdemokraterna vill: minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen driva på för tuffare kemikalieregler i EU och införa inhemska skatter på farliga ämnen minska övergödningen av haven och skydda vårt rena dricksvatten bevara mer värdefull natur och marina områden för att rädda den biologiska mångfalden.

Läs mer

Pär AJ Persson

Läs mer

Picknick på Karlsdal

Gröna områden befrämjar hälsa

I onsdags den 4:e juli bjöd Socialdemokraterna in till picknick på Karlsdalsområdet i Värnamo. Det var en tydlig manifestation för att bevara grönområden i vår stad och det uppskattades av de boende i området.                                           …

Läs mer
facebook Twitter Email