Debatt

Stopp för nya religiösa friskolor

Stopp för nya religiösa friskolor 3 juni 2019 Socialdemokraterna gick till val 2018 på att förbjuda religiösa friskolor. Nu har regeringen beslutat att utreda ett etableringsstopp för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.     De senaste åren har vi sett exempel på skolor som i religionens namn separerar flickor och…

Läs mer

Lokal valdebatt

Valdebatt

        Lokal valdebatt i Åbrotältet under Värnamodagarna. Debatten var stundom intensiv men Azra Muranovic gjorde bra ifrån sig och många frågor fick svar.    

Läs mer

Skola

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan.

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Sverige ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola.     Socialdemokraterna vill: anställa mer personal och fler lärare stoppa vinstjakten och förbjuda religiösa friskolor anställa fler specialpedagoger och…

Läs mer

Trygga barn

Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit initiativ till att FN:s barnkonvention nu blir svensk lag.

Socialdemokraterna vill: ge barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar rätt att vara heltid i förskolan införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, vård utan väntan för barn och unga som mår dåligt, snabbt stöd i mobilen, och rätt stöd vid självmordstankar.                       …

Läs mer

Susanne Andersson

Läs mer

Ett tryggare Sverige

Socialdemokraterna vill ha ett samhälle där omsorgen om individen är i fokus. Ett samhälle där alla behövs och alla kan vara delaktiga. Oavsett om man är gammal och/eller har en funktionsnedsättning ska man kunna vara fullt delaktig i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett…

Läs mer

Mikael Andersson

En trygg omsorg där individen är i fokus

Läs mer

En trygg förskola

Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn. Socialdemokraterna vill: fortsätta minska barngrupperna och införa ett maxtak för barngruppernas storlek utbilda och anställa fler förskollärare och barnskötare förbättra löner och arbetsvillkor för…

Läs mer

Socialdemokraternas miljöpolitik

Socialdemokraterna vill: minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen driva på för tuffare kemikalieregler i EU och införa inhemska skatter på farliga ämnen minska övergödningen av haven och skydda vårt rena dricksvatten bevara mer värdefull natur och marina områden för att rädda den biologiska mångfalden.

Läs mer

Picknick på Karlsdal

Gröna områden befrämjar hälsa

I onsdags den 4:e juli bjöd Socialdemokraterna in till picknick på Karlsdalsområdet i Värnamo. Det var en tydlig manifestation för att bevara grönområden i vår stad och det uppskattades av de boende i området.                                           …

Läs mer
facebook Twitter Email