Dags att skriva motioner …

Nu är det snart dags att börja skriva och skicka in motioner till partidistriktets årskongress. En motion kan behandla en politisk fråga där den som skriver motionen vill få partiet att ta ställning i en viss riktning. Det kan handla om att förtydliga eller förändra partiets politik i något avseende eller förändra partiets organisation.

Till partidistriktets årskongress (regionalt):

Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och arbetarekommuners- och partidistriktets styrelse har rätt att skriva ett förslag, en motion, till partidistriktets årskongress som alltid äger rum i april-månad. Motionerna ska alltid behandlas av arbetarekommunens representantskap, som antingen kan anta den som sin egen eller sända in den som enskild.

Representantskapet behandlar motionerna den 18 november

Klicka här för: Tips på hur du kan skriva en motion

facebook Twitter Email