Detta har Socialdemokraterna gjort

Detta har Socialdemokraterna gjort

Detta har Socialdemokratiska regeringen gjort de sista 4 åren:

 

 • Gjort FN:s Barnkonvention till svensk lag.
 • Höjt barnbidrag och studiebidrag för gymnasieelever med 200 kr i månaden.
 • Satsat 200 miljoner kronor mer årligen på elevhälsan och största minskningen av barngrupper i förskolan på 25 år.
 • 2 miljarder till lågstadiet för fler lärare och mindre klasser.
 • Anställt 20 000 fler inom skola idag jämfört med 2014 och satsat 500 miljoner för fler speciallärare och specialpedagoger.
 • Skapat 2500 fler platser på yrkeshögskolan, 5000 fler folkhögskoleplatser och 14 000 fler högskoleplatser.
 • 2600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor.
 • Platserna på polisutbildningen har utökats och antalet antagna fördubblades till 1400 per år.
 • Infört avgiftsfri tandvård upp till 23 år.
 • 4,7 miljarder mer till sjukvården – största satsningen i modern tid, och 1 miljard i på förlossningsvården.
 • Krafttag mot organiserad brottslighet. 30 straffskärpningar för allt från vapeninnehav till narkotikabrott.
 • Den största bostadssatsningen på 20 år – 3,2 miljarder årligen för fler billiga hyresrätter.
 • 47% ökning av medel till järnvägsunderhållet.
 • Lagförslag för att begränsa vinsterna i välfärden.
 • 100 000 fler som arbetar i välfärden.
 • Höjt tak i A-kassan samt utökat möjlighet till deltidsstämpling för att få A-kassa.
 • Avskaffande av FAS 3 och Lex Laval (lika lön för lika arbete).
 • Blocköverskridande överenskommelse om 100% förnybar energi till 2040 och största miljö- och klimatsatsningen i modern tid, 13 miljarder fram till 2020.

 

Dessutom har vi den lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år.

facebook Twitter Email