Detta vill vi göra

Det här går Socialdemokraterna i Värnamo kommun till val på

Det här vill vi socialdemokrater göra i Värnamo Kommun:

 

 • Införa avgiftsfri frukost på förskola, grundskola och gymnasium
 • Införa avgiftsfri kulturskola för barn och unga
 • Införa mindre elevgrupper för att förbättra barnens arbetsmiljö och ge lärarna tid att lära ut
 • Bygga fler förskolor
 • Nå ut med kulturen i hela kommunen genom en kulturbuss
 • Bygga ut kulturskolan, satsa mer på kulturskolans verksamhet och ta bort köerna

 

 

 • Införa avgiftsfri kollektivtrafik för unga och pensionärer.
 • Ge den äldre möjlighet att kunna bestämma själv och ha större inflytande i sin omsorg.
 • Bygga trygghetsboende med gemensam restaurang, omsorgspersonal och klimatsmarta hus

 

 

 • Snabbare validering och en utveckling av individanpassad SFI-undervisning för nyanlända
 • Verka för ett utvecklande av en mångsidig kompetensförsörjning för kommunens och näringslivets behov
 • Att kommunen tar ett större ansvar för den lokala näringslivs- och arbetsmarknadspolitiken
 • Främja byggandet av hyresrätter som passar alla människor till rimliga hyreskostnader
 • Trafiksäkra cykelvägar i hela kommunen.

 

 • Hitta reservvattentäkter för framtidens behov.

 

 

 

 

facebook Twitter Email