En trygg förskola

Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

Socialdemokraterna vill:

  • fortsätta minska barngrupperna och införa ett maxtak för barngruppernas storlek
  • utbilda och anställa fler förskollärare och barnskötare
  • förbättra löner och arbetsvillkor för personalen
  • att alla som arbetar i förskolan har kompetens för att arbeta med barn
  • att alla barn ska ha rätt till förskola, även barn till arbetslösa.

 

 

Det här har vi gjort:

  • minskat barngruppernas storlek och återinfört nationella riktmärken
  • tillfört särskilda resurser till de förskolor som har störst utmaningar
  • byggt ut förskollärarutbildningen med fler platser
  • utvidgat fortbildningsinsatser för lärare till att även omfatta förskolan
  • påbörjat arbetet med en ny läroplan för förskolan, som bland annat stärker förskolans arbete med språkutveckling och jämställdhet.

 

facebook Twitter Email