Ett tryggare Sverige

Socialdemokraterna vill ha ett samhälle där omsorgen om individen är i fokus. Ett samhälle där alla behövs och alla kan vara delaktiga. Oavsett om man är gammal och/eller har en funktionsnedsättning ska man kunna vara fullt delaktig i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.

Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

 

facebook Twitter Email