Gröna ytor behövs!

Socialdemokraterna är tydliga med att grönyteområden fyller en viktig funktion och måste bevaras. Det är inte enbart ett område att leka eller spela boll på – grönområden fyller en viktig funktion när det gäller hälsa. Vi människor mår bra av att ha grönska i närheten av våra boplatser.

facebook Twitter Email