Kommunfullmäktige: Budgetdebatt

"Facket kritiska till budgetförutsättningar"

”Enligt de preliminära budgetförutsättningarna förväntas Värnamo kommun under 2023 göra ett starkt resultat i form av ett överskott på 111 miljoner kronor. Budgetförutsättningarna skapade debatt. De fackliga organisationerna med Lärarförbundet i spetsen framförde att det är viktigt att reallöneutvecklingen beaktas i budgetarbetet och betonade att det är viktigt att Värnamo kommun gör konkreta åtgärder och aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare. De menade att arbetsmiljön måste få kosta pengar och att det är viktigt att investera i en god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning. Lärarnas Riksförbund, Vårdförbundet, Kommunal och Vision ställde sig bakom Lärarförbundets synpunkter. Synvinklarna presenterades för kommunstyrelsen den 8 februari.”

 

https://xn--vrnamo-bua.nu/nyheter/facken-kritiska-till-budgetforutsattningar/?fbclid=IwAR2sI8Ru2DgFvfnGOfbpOKSD4iUyVIxPtK4mLlgJRmHbQYxxh1urqnjWcgw

 

facebook Twitter Email