Nya utbildningar

NYA UTBILDNINGAR FÖR ATT MÖTA BRISTYRKEN

Bristen på personal hotar den regionala utvecklingen. För Socialdemokraterna i Jönköpings län har rätt kompetens på rätt arbetsplats högsta prioritet. Här är fem satsningar på utbildning för att bättre matcha arbetsmarknaden.

1. Ny YH-utbildning för undersköterskor i Jönköpings län
2. Fler utbildningsplatser och mer forskningspengar till Jönköping University
3. Nässjö ska bli nationellt centrum för järnvägsutbildningar
4. Starta högskoleutbildning för tandläkare och tandsköterskor
5. Specialistutbildningar med lön för fler sjuksköterskor och undersköterskor

Ett tryggt Jönköpings län som håller ihop!

 

facebook Twitter Email