Picknick på Karlsdal

Gröna områden befrämjar hälsa

I onsdags den 4:e juli bjöd Socialdemokraterna in till picknick på Karlsdalsområdet i Värnamo. Det var en tydlig manifestation för att bevara grönområden i vår stad och det uppskattades av de boende i området.

                                          

Det har byggts och förtätats mycket i innerstaden de senaste åren vilket naturligtvis är bra – bostäder behövs för att staden ska kunna växa. Men vi behöver också gröna ytor – inte bara för att leka på eller sparka boll. De är betydelsefulla för vår hälsa på många sätt och det finns gott om forskning som visar detta. Bl.a löper vi större risk att drabbas av psykiska sjukdomar som depression och schizofreni om vi mest har hus och gator omkring oss.

Om vi däremot har parker och grönområden nära träffar vi lättare andra människor, stannar och pratar, och barn kan lättare hitta på saker om de har nära till natur. Vi motionerar också mer och fysisk aktivitet befrämjar som bekant hälsa och förhindrar sjukdom.

Vi behöver fler gröna lungor i vår stad än Apladalen.

 

 

facebook Twitter Email