Pride – ett viktigt ställningstagande för alla människors lika värde

Online-pride 2020

 

Varje människa är unik, och människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem hen är. På de principerna vilar vårt demokratiska samhälle.

Vi socialdemokrater accepterar inte diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan, i hemmet eller någon annanstans.

Därför är det viktigt för oss att kunna fira Jönköping Pride trots pandemin. I år blir vårt deltagande i Pride 2020 lite annorlunda på grund av rådande omständigheter. Vi ställer om till ett digitalt firande
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🌹🏳️‍🌈🏳️‍🌈

🏳️‍🌈#socialdemokraterna #qomut
#pride #workingclass #workingclasshero #loveislove🏳️‍🌈

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=3278414365560305&extid=BRYIcQujGGazvqWi

 

facebook Twitter Email