Revisorer och revisorsersättare

Revisorer

Anders Berglund

073-454 11 14

s.el.anders@telia.com

 

Kerstin Keijser

+070-365 40 31

 

Revisorsersättare

Jörgen Ståhl

073-433 54 05

 

Yvonne Axelsson

073-542 51 81

facebook Twitter Email