S tillsätter sjukvårdspolitisk arbetsgrupp

Socialdemokraterna anser att det ska finnas en nära och jämlik vård i hela landet.

Det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med vården och få den hjälp du behöver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oavsett var du bor eller hur tjock din plånbok är ska du kunna känna trygg i att du ges en vård i yttersta världsklass. En lättillgänglig sjukvård med hög medicinsk kvalitet är grundläggande i den socialdemokratiska visionen om ett välfärdssamhälle för alla.

För att möta framtidens utmaningar, stärka förtroendet för hälso- och sjukvårdspolitiken och utveckla politik har socialdemokraternas partistyrelse därför tillsatt en arbetsgrupp, som leds av Lena Hallengren. Arbetsgruppen ska arbeta fram till hösten 2021. Inte minst ska arbetet fokusera på att stärka sambandet mellan det nationella och regionala perspektivet genom förbättrad likvärdighet.

facebook Twitter Email