Skola

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan.

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Sverige ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola.

 

 

Socialdemokraterna vill:

  • anställa mer personal och fler lärare
  • stoppa vinstjakten och förbjuda religiösa friskolor
  • anställa fler specialpedagoger och stärka elevhälsan
  • säkerhetsställa att alla skolor är trygga och har ordning och studiero
  • göra stora investeringar i en jämlik kunskapsskola.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv

I vårt starka samhälle ska du veta att skolan finns där för dig och ditt barn. Alla skolor ska vara bra – och kunskap alltid sätts i första rummet. Det kräver stora investeringar och fler välutbildade lärare som känner stöd från ett helt samhälle. För oss är det viktigare än skattesänkningar och privatiseringar.

Fokus i skolan ska ligga på kunskap och bildning. Lärarna ska bemötas med respekt och ges goda arbetsvillkor. De ska kunna fokusera på sin undervisning i en skola som präglas av ordning och studiero och se till att inga elever lämnas efter eller hålls tillbaka. Trygghet ska råda i skolan och all skolpersonal ska kunna ingripa om någon kränks, hotas eller far illa.

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. Staten ska därför ta ett större ansvar för att höja resultaten i skolan. Vinstjakten ska stoppas och religiösa friskolor förbjudas.

Sverige har tidigare haft det mest jämlika och högpresterande skolsystemet i världen. Dit ska vi ta oss igen. I det starka samhället fokuserar skolan på kunskap och är en mötesplats som skapar sammanhållning och tillit.

Det här har vi gjort:

  • stora investeringar i mer personal och mindre barngrupper. 28 000 fler arbetar i skolan och förskolans barngrupper de minsta på decennier
  • höjt lärarlönerna och anställt fler lärare
  • stärkt elevhälsan och anställt fler speciallärare och specialpedagoger
  • utökat undervisningstiden i Matematik och Idrott och hälsa
  • infört tidigare skolstart, lovskola, läxhjälp och en Läsa-Skriva-Räkna-garanti för att alla elever ska nå kunskapsmålen.
facebook Twitter Email