Socialdemokraterna föreslår en ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Socialdemokraterna föreslår att EU ska ha en ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi när den nuvarande strategin, EU2020, löper ut nästa år. Strategin ska bland annat tydligt fokusera på att minska skillnaden mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad.

 

 

 

 

 

– Kvinnors och löntagares rättigheter får stå tillbaka när högerextrema krafter kommer till makten. Det bästa vaccinet mot högerextremism är att ta bort dess grogrund – osäkerhet, otrygghet och ökande klyftor. Vi måste tillsammans sätta människors livs- och arbetsvillkor i fokus, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Ett av målen i den nya strategin bör vara att sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män ska minska. Målen som sätts upp i strategin ska vara mätbara och syfta till att lyfta både sysselsättning och människors livs- och arbetsvillkor i alla medlemsstater.

Förslaget:

  • En ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi i EU när den nuvarande strategin, EU2020, löper ut nästa år.
  • För att uppnå strategin sätts ett antal mål upp; Socialdemokraterna vill att ett av dessa mål ska vara att minska skillnaden mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad.
  • De 20 principerna i pelaren för sociala rättigheter bör följas upp systematiskt inom ramen för den nya strategin. Det innebär att alla medlemsländer måste redovisa hur de lever upp till pelarens målsättningar.
facebook Twitter Email