Socialdemokraternas miljöpolitik

Socialdemokraterna vill:

  • minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen
  • driva på för tuffare kemikalieregler i EU och införa inhemska skatter på farliga ämnen
  • minska övergödningen av haven och skydda vårt rena dricksvatten
  • bevara mer värdefull natur och marina områden för att rädda den biologiska mångfalden.
facebook Twitter Email