Visar alla poster med taggen:totalförsvar

Den största satsningen på Sveriges försvar sedan 50-talet.

Stor satsning på totalförsvaret

Den största satsningen på Sveriges försvar sedan 50-talet  Det säkerhetspolitiska läget har försämrats över tid i Sveriges närområde och i Europa. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris…

Läs mer
facebook Twitter Email