Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan i början av mars tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat en rad förslag i fem extra ändringsbudgetar på skarpa åtgärder för att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. Nu har regeringen överlämnat den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudget för 2020 till riksdagen.

Coronapandemin är ett allvarligt hot mot människors liv och hälsa. I spåren följer allvarliga ekonomiska konsekvenser. Den s-ledda regeringen har under våren presenterat med ett stort antal kraftfulla åtgärder för att minska smittspridningen, motverka konsekvenserna för jobb och företag, ge möjlighet till ekonomisk trygghet och omställning för de som nu blir arbetslösa och skapa förutsättningar för ekonomisk återhämtning efter krisen samt fortsatt kamp mot samhällsproblemen.

Alla som arbetar med smittskydd och sjukvård ska ha de resurser de behöver. Regeringen har därför meddelat att staten kommer ta extraordinära sjukvårdskostnader på grund coronaviruset. Beskedet till all personal i sjukvården är tydligt: Brist på pengar inte ska stå i vägen för deras viktiga arbete.

För att rädda jobb hjälper vi livskraftiga företag att ta sig igenom krisen med minskade kostnader och statliga stöd och garantier. Det nya systemet för korttidspermittering har gjort att många svenska löntagare kan gå ned i arbetstid istället för att sägas upp.

Men regeringen stärker också tryggheten för den som blir arbetslös med bättre a-kassa och fler möjligheter att fylla på sina kunskaper och om det behövs ställa om till nya jobb.

För oss socialdemokrater är det självklart att vård, skola och omsorg ska finnas där även när ekonomin vänder nedåt. Därför skjuter vi till över 20 miljarder kronor till kommuner och regioner i år, varav 12,5 miljarder blir kvar permanent. Det skapar långsiktighet och stärker vår samhällsekonomi.

Läs mer om innehållet i vårbudgeten och vårändringsbudgeten på regeringens hemsidalänk till annan webbplats.

facebook Twitter Email