Stadgar

Här hittar du våra stadgar – antagna av kongressen 2017.

 

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/vart-parti/stadgar/stadgar-antagna-2017.pdf

facebook Twitter Email