S-föreningar

I Värnamo arbetarekommun finns det 3 grundorganisationer. Dessa bedriver verksamhet i ett geografiskt område alternativt genom koppling till en eller flera fackliga avdelningar. Följande organisationer är aktiva i Värnamo i dagsläget:

 

Geografiska föreningar:

Värnamo S-förening

Ordförande: Johan Svedberg

070 – 389 49 79

Västra föreningen

Ordförande: Anders Ferngren

070 – 213 23 60

Östra föreningen

Ordförande Gun-Britt Klingberg

070 – 213 39 27

 

 

Sidoorganisationer

S för If Metall: 

Ordförande Anders Ångkvist

070 – 367 90 76

S-kvinnor i Värnamo

Ordförande: Desiré Törnqvist

073 – 152 36 76

Tro och solidaritet

Ordförande: Lissandra Rickemark

073 – 818 40 00

 

facebook Twitter Email